Featured image for “Rynek kamperów w Polsce”

Rynek kamperów w Polsce

14.01.2024
13 min.
motorhome.pl
Pozostałe


Rosnąca popularność turystyki kamperowej w Polsce - chwilowe spowolnienie?

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2024

Od samego początku naszej przygody z samochodami kempingowymi nurtowało nas pytanie, jak duży jest rynek kamperów w Polsce. W 2018 roku po raz pierwszy wystąpiliśmy o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), dane dotyczące rejestracji pojazdów specjalnych kempingowych, sięgając aż do roku 2016. Poprosiliśmy o wyciąg z bazy danych, obejmujący w szczególności: markę, model, rok produkcji, rok pierwszej rejestracji w Polsce, dopuszczalną masę całkowitą oraz ilość miejsc do jazdy. Dzięki temu mogliśmy dokonać analizy zarówno w podziale na pojazdy nowe i używane oraz ze względu na szereg innych interesujących nas parametrów.

Mamy już dane za rok 2023, które wzbudzają tak wiele emocji. Na ostateczne liczby czekało w tym roku wyjątkowo dużo osób. Byli wśród nich zarówno dealerzy jak i osoby zainteresowane rozwojem branży, a także ci, którzy od lat uprawiają caravaning. A zatem której marki kamperów zarejestrowano najwięcej? Czy wynik roku 2023 zaskakuje?

Rynek kamperów w Polsce w ostatnich latach charakteryzował się dynamicznym wzrostem. W 2018 roku zarejestrowano 518 nowych pojazdów kempingowych, co oznaczało wzrost o ponad 50% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach trend wzrostowy utrzymywał się – w 2019 roku liczba ta wzrosła do 724, w 2020 osiągnęła 1040, a w 2021 roku zaskoczyła wszystkich, osiągając 2191 sztuk, co oznaczało podwojenie liczby rejestracji w porównaniu z rokiem 2020.

Jednak w 2022 roku nastąpił nieoczekiwany spadek – liczba nowo zarejestrowanych kamperów wyniosła 1746, co oznaczało spadek o 455 sztuk (ponad 20%) w stosunku do roku poprzedniego. W 2023 roku rynek kamperów kontynuował trend spadkowy, z liczbą 1408 sprzedanych nowych pojazdów. Dane te pokazują, że rynek kamperów w Polsce przechodzi okres zmian. Czy mamy do czynienia z chwilowym spowolnieniem czy może z początkiem poważnego kryzysu?

Analiza danych CEPiK

Zbiory danych, które otrzymaliśmy z CEPiK’u, pozwalają na filtrowanie w kilku wymiarach. Przyjęliśmy, że podstawowym kryterium analizy będzie data pierwszej rejestracji oraz fakt, że kamper po raz pierwszy został zarejestrowany właśnie w Polsce, a nie za granicą. Ta grupa pojazdów obejmuje zarówno sprzedaż kamperów przez autoryzowanych przedstawicieli poszczególnych marek w Polsce, jak i import indywidualny nowych kamperów, zakupionych w zagranicznych sieciach dealerskich.
Zdajemy sobie sprawę, że część nowych kamperów została zarejestrowana przez dealerów, jako samochody demo oraz na potrzeby prowadzonych przez nich wypożyczalni. Ze względu na problemy logistyczne, w tym problemy z dostępnością podwozi i bardzo długie czasy oczekiwania na nowe kampery, niektóre z zarejestrowanych w 2023 roku pojazdów to efekt opóźnień w dostawach pierwotnie planowanych na 2022 rok.


Rejestracja nowych kamperów w Polsce

Sprzedaż ogółem

W zestawieniu uwzględniliśmy analizę wielkości sprzedaży nowych kamperów, ogółem w latach 2018 – 2023. Oto jak przedstawiają się liczby:

Liczba nowych kamperów zarejestrowanych w Polsce w latach 2021 - 2023 roku jest tak duża, że uznaliśmy, iż zasługuje na bardziej szczegółową analizę. Poniżej prezentujemy wykres przedstawiający ilości kamperów rejestrowanych w poszczególnych miesiącach.

Najpopularniejsze marki kamperów

W 2023 roku rynek kamperów w Polsce nadal był zdominowany przez znane marki, chociaż zauważalne są zmiany w trendach zakupowych. Volkswagen utrzymał niezagrożoną pozycję lidera naszego rynku z 447 zarejestrowanymi pojazdami. Jako jeden z nielicznych producentów kontynuował rosnącą tendencję z ostatnich lat. Mimo ogólnego spadku na rynku, Hymer i Carthago zachowały stosunkowo stabilną sprzedaż z odpowiednio 57 i 51 zarejestrowanymi kamperami w 2023 roku.

Pozostałe marki z pierwszej dziesiątki odntowały gorsze wyniki. Roller Team, który wcześniej zwiększał swój udział w rynku, w 2023 roku odnotował spadek do 97 sprzedanych sztuk. Rimor zaskakiwał wzrostami w 2021 i 2022, ale w roku 2023 sprzedał tylko 56 pojazdów. Dethleffs i Benimar, po znaczących spadkach w 2022 roku, nadal borykają się z problemami i zarejestrowały odpowiednio 62 i 124 kampery w 2023 roku. CI znacznie obniżył swoją liczbę rejestracji do 20 sztuk i wypadł z pierwszej dziesiątki, co prawdopodobnie odzwierciedla spadek zainteresowania marką.

Wszystkie te zmiany świadczą o ciągłych przetasowaniach w preferencjach konsumentów i wskazują na potrzebę adaptacji producentów do zmieniającego się rynku.

Kampery z DMC powyżej 3,5 tony

Analizując segment rynku kamperów w Polsce, nietrudno zauważyć, że zdecydowaną większość sprzedaży stanowią pojazdy o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3,5 tony. To tendencja zgodna z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę zarówno wygodę w prowadzeniu, jak i mniejsze ograniczenia prawne dotyczące kierowców posiadających standardowe prawo jazdy kategorii B.

Kampery o większej DMC, które oferują więcej przestrzeni i luksusu, znajdują w Polsce węższą grupę nabywców, co znajduje odzwierciedlenie w liczbach sprzedaży. W roku 2023 Carthago prowadzi w tej kategorii, z 41 sprzedanymi pojazdami, co podkreśla silną pozycję tej marki w segmencie premium (przy całkowitej liczbie sprzedanych kamperów w ilości 51 sztuk). Hymer, z 17 sprzedanymi jednostkami, również cieszy się uznaniem za wysoką jakość i komfort swoich kamperów. Na kolejnych miejscach znajdują się Frankia i Adria z odpowiednio 9 i 8 sprzedanymi pojazdami na prawo jazdy kategorii C.

Inni producenci, tacy jak Concorde, a także Eura Mobil i Niesmann + Bischoff, sprzedali w 2023 roku po kilka sztuk swoich większych modeli, co może wskazywać na niszę dla klientów poszukujących ekskluzywności, większej ładowności i dodatkowych udogodnień.

Import kamperów nowych

Aby mieć pełen obraz rejestracji nowych pojazdów kempingowych w Polsce, nie mogliśmy pominąć importu indywidualnego. Dotyczy to kamperów nowych lub prawie nowych, po raz pierwszy zarejestrowanych za granicą. Przyjrzeliśmy się zatem danym, które dotyczą pojazdów sprowadzonych do Polski w tym samym roku, w którym zostały zarejestrowane pierwszy raz. Przykładowo, w 2018 roku import kamperów nie starszych niż rok to 22 sztuki, w 2019 roku było takich pojazdów 34 sztuki, w 2020 - 92, a w 2021 aż 152 sztuki. I tu nie obyło się bez spadków. Takich kamperów, w 2022 sprowadzono do naszego kraju 108, czyli o 44 mniej niż rok wcześniej. W 2023 roku import kamperów "prawie nowych" wyniósł 117 sztuk.


Samochód specjalny kempingowy - zmiany przeznaczenia

Do liczby zarejestrowanych w Polsce kamperów należy dodać jeszcze pojazdy, w których dokonano zmiany przeznaczenia na samochód specjalny kempingowy. Łącznie w 2021 roku było ich 245. W 2020 roku 103, 2019 - 106, a w 2018 - 89. To samochody pierwotnie zarejestrowane jako ciężarowe, następnie zabudowane i po zmianie przeznaczenia, zarejestrowane jako samochody specjalne kempingowe. To najczęściej auta przerabiane przez osoby prywatne lub niewielkie firmy, na własny użytek. W tym modelu kampery produkowane były także przez szereg mniejszych i większych firm. Były, ponieważ w 1 lipca 2021 weszła w życie zmiana ustawy o podatku akcyzowym. Aktualnie zmiana przeznaczenia z samochodu ciężarowego (lub innego, zwolnionego z akcyzy) na samochód osobowy, jakim w rozumieniu przepisów podatkowych jest kamper, skutkuje obowiązkiem opłacenia akcyzy.
Tym bardziej, zaskoczeniem jest ogromny wzrost ilości dokonywanych zmian przeznaczenia w latach 2022 i 2023. Szczerze mówiąc nie potrafimy odnieść się do tej liczby. Może ona wynikać z rosnącej popularności vanlife'u i poszukiwania sposobów na zbudowanie domu na kołach po najniższym koszcie. Może być spowodowana wzrostem cen nowych kamperów. Możliwe, że nie bez znaczenia jest też zaostrzenie przepisów związanych z badaniami technicznymi pojazdów i bardziej niezjednana postawa diagnostów, jeśli chodzi o przeprowadzane przez nich kontrole. Najprawdopodobniej są jeszcze inne przyczyny. Jeśli uda nam się pozyskać w tym zakresie nowe informacje, niezwłocznie zaktualizujemy artykuł.


Import kamperów używanych

Interesujące wnioski można również wyciągnąć analizując dane dotyczące importu kamperów używanych. W zestawieniu uwzględniliśmy kampery, których pierwsza rejestracja za granicą miała miejsce co najmniej rok wcześniej niż ich rejestracja w kraju.
Już na pierwszy rzut oka widać, że dynamika wzrostu w latach 2018-2021 nie była tak duża, jak w przypadku pojazdów nowych. Jednak zarówno rok 2020, jak i 2021 były i w tym segmencie rekordowe. 2022, podobnie jak w przypadku nowych kamperów, okazał się gorszy od poprzedniego - różnica to prawie 17%, ale w 2023 roku liczba importowanych pojazdów używanych znów wzrosła. 2207 sztuk to liczba porównywalna do wyniku z rekordowego roku 2021.

Ciekawie prezentują się także dane dotyczące wieku sprowadzanych kamperów. Polacy chętnie kupują pojazdy w miarę nowe, nie starsze niż pięć lat. Kolejną dużą grupę stanowią kampery niemal zabytkowe, w granicach 15 do 30 lat. Jeszcze starsze, to już pojedyncze egzemplarze, a najstarszy w zestawieniu – Hanomag z 1965 roku – został sprowadzony w 2018 roku.


Wzrost ilości kamperów w Polsce

Podsumowując, jeśli zsumujemy liczbę kamperów importowanych (nowych i używanych), liczbę kamperów w Polsce produkowanych i zabudowywanych przez większych i mniejszych producentów (zmiany przeznaczenia) oraz liczbę kamperów pochodzących z oficjalnych sieci sprzedaży poszczególnych marek, wyraźnie widać, jak szybko rośnie liczba pojazdów kempingowych w naszym kraju. Dzięki temu, że ogromny był wzrost liczby zmian przeznaczenia, ogółem rok 2023 okazał się praktycznie tak samo dobry, jak poprzedni. Świadczy to o nieustającym wzroście popularności turystyki kamperowej w naszym kraju.

Fakt, że nowe kampery nie cieszą się tak dużą popularnością jak jeszcze kilka lat temu, spowodowany jest zapewne bardzo wysokim poziomem cen tych pojazdów. Z tego co nam wiadomo, place dealerów są dziś niemal zapełnione, a dostępność samochodów nowych kempingowych jest nieporównywalnie lepsza niż jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Coraz częścięj można też liczyć na spore rabaty i promocje. I wszystko wskazuje na to, że rynek ma szansę na powrót do normalności, jaką znamy z czasów przed pandemią. Jednak na powrót cen sprzed 2020 roku, najpewniej nie ma co liczyć.


Rynek kamperów w Europie

A jak przedstawiają się liczby w Europie za 2022 rok (wciąż czekamy na dane za 2023 rok)? Zarejestrowano łącznie 147 498 sztuk nowych kamperów. W 2021 było ich 181 440 sztuk. Spadek rok do roku wyniósł aż 18,7%. Jedynym krajem, w którym odnotowano wzrost była Portugalia, a w Austrii w 2022 roku zarejestrowano tylko o jednego kampera mniej niż w 2021. Największy procentowy spadek odnotowano w Finlandii (o 45,2%). Rekordzistami pod względem liczby nowych zarejestrowanych samochodów kempingowych pozostają niezmiennie Niemcy. Rok 2022 zamknęli liczbą 66 507 rejestracji. To wprawdzie blisko 15 000 mniej niż rok wcześniej, ale także o ponad 12 500 więcej niż w roku 2019, czyli przed pandemią.

Cały, szczegółowy raport na temat rejestracji nowych kamperów i przyczep kempingowych w Europie znaleźć można na stronie ECF - www.e-c-f.com.


Co przyniesie przyszłość?

Wiadomo już, że 2023 był kolejnym rokiem spadku, jeśli chodzi o rejestrację nowych kamperów. Można się było tego spodziewać. Bardzo wysokie ceny, problemy z dostępnością samochodów bazowych, opóźnienia w dostawach kluczowych komponentów i elementów wyposażenia, a także ogólnie złe nastroje związane z sytuacją gospodarczą na świecie z pewnością wpłynęły na spadek popytu.

Trudno dziś przewidzieć, jak będzie wyglądała sprzedaż kamperów w kolejnych latach. Wciąż mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania turystyką kamperową. Podaż kamperów w końcu wzrosła, bo wielu producentów zainwestowało w zwiększenie zdolności produkcyjnych. Place dealerskie zapełniły się nie tylko w naszym kraju, a klienci mają w końcu wybór i nie muszą miesiącami czekać na wymarzonego kampera.

Pytanie też, jaki jest jeszcze potencjał polskiego rynku. Czy w 2024 roku sprzedaż wzrośnie, czy będziemy świadkami kontynuacji spadków? Z wielu powodów trudno to dziś przewidzieć. Szczegółów dowiemy się w styczniu przyszłego roku.


Uwaga: Raporty CEPiK, na podstawie, których powstał niniejszy artykuł, są odpłatne i dostarczane na zamówienie. Nie mamy nic przeciwko, aby przedstawione powyżej dane były upowszechniane i udostępniane, ale prosimy o każdorazowe podawanie źródła wraz z aktywnym linkiem do naszej strony internetowej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 535 100 547 lub mailowo pod adresem info@motorhome.pl.


To jest motorhome.pl i to nie jest artykuł sponsorowany!

Udostępnij!

Najnowsze artykuły