Featured image for “Rynek kamperów w Polsce”

Rynek kamperów w Polsce

14.01.2023
12 min.
motorhome.pl
Pozostałe


Rosnąca popularność turystyki kamperowej w Polsce - chwilowe spowolnienie?

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2023

Od samego początku naszej przygody z samochodami kempingowymi nurtowało nas pytanie, jak duży jest rynek kamperów w Polsce. W 2018 roku po raz pierwszy wystąpiliśmy o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), dane dotyczące rejestracji pojazdów specjalnych kempingowych, sięgając aż do roku 2016. Poprosiliśmy o wyciąg z bazy danych, obejmujący w szczególności: markę, model, rok produkcji, rok pierwszej rejestracji w Polsce, dopuszczalną masę całkowitą oraz ilość miejsc do jazdy. Dzięki temu mogliśmy dokonać analizy zarówno w podziale na pojazdy nowe i używane oraz ze względu na szereg innych interesujących nas parametrów.

Mamy już dane za rok 2022, które wzbudzają tak wiele emocji. Na ostateczne liczby czekało w tym roku wyjątkowo dużo osób. Byli wśród nich zarówno dealerzy jak i osoby zainteresowane rozwojem branży, a także ci, którzy od lat uprawiają caravaning. A zatem której marki kamperów zarejestrowano najwięcej? Czy wynik roku 2022 zaskakuje?

Z danych za ostatnie lata jasno wynika, że rynek kamperów w Polsce wyraźnie i dynamicznie się rozwijał. W 2018 zarejestrowano w sumie 518 nowych samochodów kempingowych, co stanowiło wzrost o ponad 50% w stosunku do roku poprzedniego. W 2019 roku było ich już 724, w 2020 - 1040, a w 2021 aż 2191 sztuk! 2021 rok zakończył się zatem wzrostem polskiego rynku o ponad 100% w stosunku do roku 2020!

W 2022 roku zanotowaliśmy pierwszy od lat spadek rejestracji nowych kamperów. Było ich 1746, czyli o 455 sztuk mniej niż rok wcześniej. To spadek o nieco ponad 20%. To co wydarzyło się w 2022 roku może być swego rodzaju zaskoczeniem. Podczas gdy niektórzy producenci, tacy jak Volkswagen, Westfalia, Rimor czy Hymer zdołali osiągnąć wzrosty liczby nowych rejestracji, pozostali liderzy rynku odnotowali poważne spadki. W artykule prezentujemy szereg raportów i zestawień, które mamy nadzieję, przybliżają wiedzę na temat sytuacji na rynku kamperów w Polsce.

Analiza danych CEPiK

Zbiory danych, które otrzymaliśmy z CEPiK’u, pozwalają na filtrowanie w kilku wymiarach. Przyjęliśmy, że podstawowym kryterium analizy będzie data pierwszej rejestracji oraz fakt, że kamper po raz pierwszy został zarejestrowany właśnie w Polsce, a nie za granicą. Ta grupa pojazdów obejmuje zarówno sprzedaż kamperów przez autoryzowanych przedstawicieli poszczególnych marek w Polsce, jak i import indywidualny nowych kamperów, zakupionych w zagranicznych sieciach dealerskich.
Zdajemy sobie sprawę, że część nowych kamperów została zarejestrowana przez dealerów, jako samochody demo oraz na potrzeby prowadzonych przez nich wypożyczalni. Ze względu na problemy z dostępnością podwozi i bardzo długie czasy oczekiwania na nowe kampery, niektóre z zarejestrowanych w 2022 roku pojazdów to efekt opóźnień w dostawach pierwotnie planowanych na 2021 rok.


Rejestracja nowych kamperów w Polsce

Sprzedaż ogółem

W zestawieniu uwzględniliśmy analizę wielkości sprzedaży nowych kamperów, ogółem w latach 2018 – 2022. Oto jak przedstawiają się liczby:

Liczba nowych kamperów zarejestrowanych w Polsce w latach 2020 - 2022 roku jest tak duża, że uznaliśmy, iż zasługuje na bardziej szczegółową analizę. Poniżej prezentujemy wykres przedstawiający ilości kamperów rejestrowanych w poszczególnych miesiącach.

Najpopularniejsze marki kamperów

W pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych marek są firmy doskonale znane miłośnikom caravaningu. Na podium w 2018 roku znalazły się Roller Team, Adria i Dethleffs. W 2019 roku największym zaskoczeniem był awans na pierwsze miejsce Volkswagena. W 2021 roku Volkswagen podwoił ilość rejestrowanych, nowych pojazdów, głównie dzięki Grand Californii, a w 2022 roku umocnił swoją pozycję lidera z wynikiem 439 sztuk (o 10 więcej niż rok wcześniej). Roller Team w 2022 utrzymał drugie miejsce, jednak odnotował spadek o 24 sztuki. Sprzedaż Benimarów spadła o ponad 36% (97 sztuk). Duże procentowe spadki odnotowały też CI i Adria. Ale największy - aż 66% dotknął markę Dethleffs.
Rimor, który przebojem wskoczył do pierwszej dziesiątki w 2021, odnotował zaskakujący wzrost z 60 do 100 sztuk nowo zarejestrowanych kamperów. Jeszcze tylko dwie firmy uniknęły spadków, to Westfalia (głównie z modelami Ford Nugget) i Hymer. Adria i Laika (ta ostatnia również z minimalnym wzrostem) znalazły się poza pierwszą dziesiątką najchętniej kupowanych nowych kamperów w Polsce.

Kampery z DMC powyżej 3,5 tony

Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowanie największy udział w sprzedaży mają kampery o Dopuszczalnej Masie Całkowitej do 3,5 tony. Kamperów większych sprzedaje się w Polsce niewiele. W sumie w latach 2016 – 2019 było ich ogółem 35 sztuk, w 2020 - 21, w 2021 -  53 sztuki, a w 2022 tylko nieco mniej - 46. W tym segmencie rynku dominują marki uważane za luksusowe – Carthago, Laika, Hymer, oraz Morelo.

Ilość miejsc do jazdy

Innym interesującym kryterium analizy była dla nas ilość miejsc do jazdy. Jeszcze kilka lat temu zdecydowanie najpopularniejsze były kampery przeznaczone dla dużej ilości osób, sześcio i siedmioosobowe. Obecnie największą grupą są pojazdy przeznaczone dla czterech lub pięciu osób. W sumie, w ostatnich latach, takie kampery stanowiły blisko 80% sprzedaży ogółem.

Import kamperów nowych

Aby mieć pełen obraz rejestracji nowych pojazdów kempingowych w Polsce, nie mogliśmy pominąć importu indywidualnego. Dotyczy to kamperów nowych lub prawie nowych, po raz pierwszy zarejestrowanych za granicą. Przyjrzeliśmy się zatem danym, które dotyczą pojazdów sprowadzonych do Polski w tym samym roku, w którym zostały zarejestrowane pierwszy raz. Przykładowo, w 2018 roku import kamperów nie starszych niż rok to 22 sztuki, w 2019 roku było takich pojazdów 34 sztuki, w 2020 - 92, a w 2021 aż 152 sztuki. I tu nie obyło się bez spadków. Takich kamperów, w 2022 sprowadzono do naszego kraju 108, czyli o 44 mniej niż rok wcześniej.


Samochód specjalny kempingowy - zmiany przeznaczenia

Do liczby zarejestrowanych w Polsce kamperów należy dodać jeszcze pojazdy, w których dokonano zmiany przeznaczenia na samochód specjalny kempingowy. Łącznie w 2021 roku było ich 245. W 2020 roku 103, 2019 - 106, a w 2018 - 89. To samochody pierwotnie zarejestrowane jako ciężarowe, następnie zabudowane i po zmianie przeznaczenia, zarejestrowane jako samochody specjalne kempingowe. To najczęściej auta przerabiane przez osoby prywatne lub niewielkie firmy, na własny użytek. W tym modelu kampery produkowane były także przez szereg mniejszych i większych firm. Były, ponieważ w 1 lipca 2021 weszła w życie zmiana ustawy o podatku akcyzowym. Aktualnie zmiana przeznaczenia z samochodu ciężarowego (lub innego, zwolnionego z akcyzy) na samochód osobowy, jakim w rozumieniu przepisów podatkowych jest kamper, skutkuje obowiązkiem opłacenia akcyzy.
Tym bardziej, zaskoczeniem jest ogromny wzrost ilości dokonywanych zmian przeznaczenia w 2022 roku. Szczerze mówiąc nie potrafimy odnieść się do tej liczby. Może ona wynikać z rosnącej popularności vanlife'u i poszukiwania sposobów na zbudowanie domu na kołach po najniższym koszcie. Może być spowodowana wzrostem cen nowych kamperów. Możliwe, że nie bez znaczenia jest też zaostrzenie przepisów związanych badaniami technicznymi pojazdów i bardziej niezjednana postawa diagnostów, jeśli chodzi o przeprowadzane przez nich kontrole. Najprawdopodobniej są jeszcze inne przyczyny. Jeśli uda nam się pozyskać w tym zakresie nowe informacje, niezwłocznie zaktualizujemy artykuł.


Import kamperów używanych

Interesujące wnioski można również wyciągnąć analizując dane dotyczące importu kamperów używanych. W zestawieniu uwzględniliśmy kampery, których pierwsza rejestracja za granicą miała miejsce co najmniej rok wcześniej niż ich rejestracja w kraju.
Już na pierwszy rzut oka widać, że dynamika wzrostu w latach 2018-2021 nie była tak duża, jak w przypadku pojazdów nowych. Jednak zarówno rok 2020, jak i 2021 były i w tym segmencie rekordowe. 2022, podobnie jak w przypadku nowych kamperów, okazał się gorszy od poprzedniego - różnica to prawie 17%.

Ciekawie prezentują się także dane dotyczące wieku sprowadzanych kamperów. Polacy chętnie kupują pojazdy w miarę nowe, nie starsze niż pięć lat. Kolejną dużą grupę stanowią kampery niemal zabytkowe, w granicach 15 do 30 lat. Jeszcze starsze, to już pojedyncze egzemplarze, a najstarszy w zestawieniu – Hanomag z 1965 roku – został sprowadzony w 2018 roku.


Wzrost ilości kamperów w Polsce

Podsumowując, jeśli zsumujemy liczbę kamperów importowanych (nowych i używanych), liczbę kamperów w Polsce produkowanych i zabudowywanych przez większych i mniejszych producentów (zmiany przeznaczenia) oraz liczbę kamperów pochodzących z oficjalnych sieci sprzedaży poszczególnych marek, wyraźnie widać, jak szybko rośnie liczba pojazdów kempingowych w naszym kraju. Dzięki temu, że ogromny był wzrost liczby zmian przeznaczenia, ogółem rok 2022 okazał się lepszy od poprzedniego pod względem ilości nowo zarejestrowanych w naszym kraju kamperów. 


Rynek kamperów w Europie

A jak przedstawiają się liczby w Europie za 2022 rok? Zarejestrowano łącznie 147 498 sztuk nowych kamperów. W 2021 było ich 181 440 sztuk. Spadek rok do roku wyniósł aż 18,7%. Jedynym krajem, w którym odnotowano wzrost była Portugalia, a w Austrii w 2022 roku zarejestrowano tylko o jednego kampera mniej niż w 2021. Największy procentowy spadek odnotowano w Finlandii (o 45,2%). Rekordzistami pod względem liczby nowych zarejestrowanych samochodów kempingowych pozostają niezmiennie Niemcy. Rok 2022 zamknęli liczbą 66 507 rejestracji. To wprawdzie blisko 15 000 mniej niż rok wcześniej, ale także o ponad 12 500 więcej niż w roku 2019, czyli przed pandemią.

Cały, szczegółowy raport na temat rejestracji nowych kamperów i przyczep kempingowych w Europie znaleźć można na stronie ECF - www.e-c-f.com.


Co przyniesie przyszłość?

Wiadomo już, że 2022 nie był kolejnym rekordowym rokiem, jeśli chodzi o rejestrację nowych i używanych kamperów. Można się było tego spodziewać. Problemy z dostępnością samochodów bazowych (szczególnie z grupy Stellantis), opóźnienia w dostawach kluczowych komponentów i elementów wyposażenia, ogromny wzrost cen i ogólnie złe nastroje związane z sytuacją gospodarczą na świecie z pewnością wpłynęły na spadek popytu.

Trudno dziś przewidzieć, jak będzie wyglądała sprzedaż kamperów w kolejnych latach. Wciąż mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania turystyką kamperową. Można założyć, że podaż kamperów w końcu wzrośnie, bo wielu producentów inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych i szuka alternatywnych rozwiązań. Trudno jednak mówić o normalności i równowadze.

Pytanie też, jaki jest jeszcze potencjał polskiego rynku. Czy w 2023 roku sprzedaż wzrośnie, czy będziemy świadkami kontynuacji spadków? Z wielu powodów trudno to dziś przewidzieć. Szczegółów dowiemy się w styczniu przyszłego roku.


Uwaga: Raporty CEPiK, na podstawie, których powstał niniejszy artykuł, są odpłatne i dostarczane na zamówienie. Nie mamy nic przeciwko, aby przedstawione powyżej dane były upowszechniane i udostępniane, ale prosimy o każdorazowe podawanie źródła wraz z aktywnym linkiem do naszej strony internetowej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 535 100 547 lub mailowo pod adresem info@motorhome.pl.


To jest motorhome.pl i to nie jest artykuł sponsorowany!

Udostępnij!

Najnowsze artykuły