Featured image for “Rynek kamperów w Polsce”

Rynek kamperów w PolsceRosnąca popularność turystyki kamperowej w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022

Od samego początku naszej przygody z samochodami kempingowymi nurtowało nas pytanie, jak duży jest rynek kamperów w Polsce. Cztery lata temu po raz pierwszy wystąpiliśmy o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), dotyczące rejestracji pojazdów specjalnych kempingowych, sięgając aż do roku 2016. Poprosiliśmy o wyciąg z bazy danych, obejmujący w szczególności: markę, model, rok produkcji, rok pierwszej rejestracji w Polsce, dopuszczalną masę całkowitą oraz ilość miejsc do jazdy. Dzięki temu mogliśmy dokonać analizy zarówno w podziale na pojazdy nowe i używane oraz ze względu na szereg innych interesujących nas parametrów.

Mamy już dane za rok 2021, które wzbudzają tak wiele emocji. Na ostateczne liczby czekało w tym roku wyjątkowo dużo osób. Byli wśród nich zarówno dealerzy jak i osoby zainteresowane rozwojem branży, a także ci, którzy od lat uprawiają caravaning. A zatem której marki kamperów zarejestrowano najwięcej? Czy wynik roku 2021 zaskakuje?

Z danych za ostatnie lata jasno wynika, że rynek kamperów w Polsce wyraźnie i dynamicznie się rozwija. W 2018 zarejestrowano w sumie 518 nowych samochodów kempingowych, co stanowiło wzrost o ponad 50% w stosunku do roku poprzedniego. W 2019 roku było ich już 724, w 2020 - 1040, a w 2021 - 2191 sztuk! Ubiegły rok zakończył się zatem wzrostem naszego rynku o ponad 100% w stosunku do roku poprzedniego!

To co wydarzyło się w 2021 roku niektórych pewnie zaskoczyło. Wśród najpopularniejszych marek znalazły się Volkswagen, Roller Team, Benimar, Dethleffs, CI, Chausson, Capron (Sunlight i Carado), Adria, Carthago i Rapido. Sprzedaż kamperów tych marek stanowiła łącznie ponad 80% sprzedaży ogółem. W pierwszej dziesiątce znalazły się też nowe marki - Rimor i Ford Nugget (Westfalia). W artykule prezentujemy szereg raportów i zestawień, które mamy nadzieję, przybliżają wiedzę na temat rynku kamperów w Polsce.

Analiza danych CEPiK

Zbiory danych, które otrzymaliśmy z CEPiK’u, pozwalają na filtrowanie w kilku wymiarach. Przyjęliśmy, że podstawowym kryterium analizy będzie data pierwszej rejestracji oraz fakt, że kamper po raz pierwszy został zarejestrowany właśnie w Polsce, a nie za granicą. Ta grupa pojazdów obejmuje zarówno sprzedaż kamperów przez autoryzowanych przedstawicieli poszczególnych marek w Polsce, jak i import indywidualny nowych kamperów, zakupionych w zagranicznych sieciach dealerskich.
Zdajemy sobie sprawę, że część nowych kamperów została w danym roku zarejestrowana przez dealerów, jako samochody demo oraz na potrzeby prowadzonych przez nich wypożyczalni.

W 2019 roku weszły w życie nowe wymagania dotyczące emisji spalin. W kamperach, budowanych w oparciu o samochody bazowe marek Peugeot i Citroen, nastąpiła zmiana pojemności skokowej silnika z 2,0 l na 2,2 l, co przy imporcie do Polski wiąże się ze zmianą stawki podatku akcyzowego z 3,1% na 18,6%. Dlatego większość dealerów takich samochodów, w pierwszym półroczu 2019, sprowadziła sporą liczbę pojazdów ze starszą jednostką napędową. Musiały one zostać zarejestrowane do końca sierpnia 2019 roku. Nie sposób dokładnie określić, jakiej liczby kamperów to dotyczyło i jak wiele z nich było dostępnych do sprzedaży jeszcze w 2020. Należy to mieć na uwadze analizując dane o sprzedaży, szczególnie w pierwszych miesiącach 2020 roku.
W drugiej kolejności przyjrzeliśmy się pojazdom importowanym, których pierwsza rejestracja miała miejsca poza granicami naszego kraju.


Caravan Salon 2021

Caravan Salon to największe targi caravaningowe na świecie. Organizowane są pod koniec wakacji w Dusseldorfie. Oto nasza subiektywna relacja z tej imprezy.


Czytaj...

Rejestracja nowych kamperów w Polsce

Sprzedaż ogółem

W zestawieniu uwzględniliśmy analizę wielkości sprzedaży nowych kamperów, ogółem w latach 2017 – 2021. Oto jak przedstawiają się liczby:

Liczba nowych kamperów zarejestrowanych w Polsce w latach 2019 - 2021 roku była tak duża, że uznaliśmy, iż zasługuje na bardziej szczegółową analizę. Poniżej prezentujemy wykres przedstawiający ilości kamperów rejestrowanych w poszczególnych miesiącach.

Najpopularniejsze marki kamperów

W pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych marek są firmy doskonale znane miłośnikom caravaningu. Na podium w 2018 roku znalazły się Roller Team, Adria i Dethleffs. W 2019 roku największym zaskoczeniem był awans na pierwsze miejsce Volkswagena (dane nie obejmowały wtedy jeszcze modelu Grand California). W 2020 Volkswagen umocnił swoją pozycję lidera, a w 2021 jeszcze podwoił ilość rejestrowanych, nowych pojazdów, głównie dzięki Grand Californii. Roller Team w 2021 utrzymał drugie miejsce, ale największym zaskoczeniem jest Benimar, który zwiększył sprzedaż ponad dwukrotnie! Duży procentowy wzrost sprzedaży odnotowały też CI i Adria. Do pierwszej dziesiątki w 2021 wskoczyły Rimor (sprzedaż na poziomie 60 sztuk) oraz Ford z produkowanymi przez Westfalię modelami Nugget (łącznie 53 sztuki).
Z danych wyraźnie wynika też, że wysoka akcyza na kampery z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów (na bazie samochodów Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes i Renault) nie pozostaje bez wpływu na udział sprzedaży poszczególnych marek. W czołówce znajdują się bowiem firmy, które w ofercie mają pojazdy budowane na podwoziach Forda Transita. Również samochody bazowe VW (Crafter i Transporter) mają silniki o pojemności skokowej poniżej dwóch litrów.

Kampery z DMC powyżej 3,5 tony

Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowanie największy udział w sprzedaży mają kampery o Dopuszczalnej Masie Całkowitej do 3,5 tony. Kamperów większych sprzedaje się w Polsce niewiele. W sumie w latach 2016 – 2019 było ich ogółem 35 sztuk, w 2020 - 21, a w 2021 aż 53 sztuki. W tym segmencie rynku dominują marki uważane za luksusowe – Carthago, Concorde, Hymer, oraz Morelo.

Ilość miejsc do jazdy

Innym interesującym kryterium analizy była dla nas ilość miejsc do jazdy. Jeszcze kilka lat temu zdecydowanie najpopularniejsze były kampery przeznaczone dla dużej ilości osób, sześcio i siedmioosobowe. Obecnie największą grupą są pojazdy przeznaczone dla czterech lub pięciu osób. W sumie, w ostatnich latach, takie kampery stanowiły blisko 80% sprzedaży ogółem.

Import kamperów nowych

Aby mieć pełen obraz rejestracji nowych pojazdów kempingowych w Polsce, nie mogliśmy pominąć importu indywidualnego. Dotyczy to kamperów nowych lub prawie nowych, po raz pierwszy zarejestrowanych za granicą. Przyjrzeliśmy się zatem danym, które dotyczą pojazdów sprowadzonych do Polski w tym samym roku, w którym zostały zarejestrowane pierwszy raz. Przykładowo, w 2018 roku import kamperów nie starszych niż rok to 22 sztuki, w 2019 roku było takich pojazdów 34 sztuki, a w 2020 - 92 sztuki, a w 2021 aż 152 sztuki.


Samochód specjalny kempingowy - zmiany przeznaczenia

Do liczby zarejestrowanych w Polsce kamperów należy dodać jeszcze pojazdy, w których dokonano zmiany przeznaczenia na samochód specjalny kempingowy. Łącznie w 2021 roku było ich 245. W 2020 roku 103, 2019 - 106, a w 2018 - 89. To samochody pierwotnie zarejestrowane jako ciężarowe, następnie zabudowane i po zmianie przeznaczenia, zarejestrowane jako samochody specjalne kempingowe. To najczęściej auta przerabiane przez osoby prywatne lub niewielkie firmy, na własny użytek. W tym modelu kampery produkowane były także przez szereg mniejszych i większych firm. Były, ponieważ w 1 lipca 2021 weszła w życie zmiana ustawy o podatku akcyzowym. Aktualnie zmiana przeznaczenia z samochodu ciężarowego (lub innego, zwolnionego z akcyzy) na samochód osobowy, jakim w rozumieniu przepisów podatkowych jest kamper, skutkuje obowiązkiem opłacenia akcyzy.


Import kamperów używanych

Interesujące wnioski można również wyciągnąć analizując dane dotyczące importu kamperów używanych. W zestawieniu uwzględniliśmy kampery, których pierwsza rejestracja za granicą miała miejsce co najmniej rok wcześniej niż ich rejestracja w kraju.
Już na pierwszy rzut oka widać, że dynamika wzrostu w latach 2015-2019 nie była tak duża, jak w przypadku pojazdów nowych. Jednak zarówno rok 2020, jak i 2021 były i w tym segmencie rekordowe.

Ciekawie prezentują się także dane dotyczące wieku sprowadzanych kamperów. Polacy chętnie kupują pojazdy w miarę nowe, nie starsze niż pięć lat. Kolejną dużą grupę stanowią kampery niemal zabytkowe, w granicach 15 do 30 lat. Jeszcze starsze, to już pojedyncze egzemplarze, a najstarszy w zestawieniu – Hanomag z 1965 roku – został sprowadzony w 2018 roku.


Wzrost ilości kamperów w Polsce

Podsumowując, jeśli zsumujemy liczbę kamperów importowanych (nowych i używanych), liczbę kamperów w Polsce produkowanych i zabudowywanych przez większych i mniejszych producnetów (zmiany przeznaczenia) oraz liczbę kamperów pochodzących oficjalnych sieci sprzedaży poszczególnych marek, wyraźnie widać, jak szybko rośnie liczba pojazdów kempingowych w naszym kraju.


Rynek kamperów w Europie

A jak przedstawiają się liczby w Europie? W całym 2021 roku zarejestrowano łącznie 181 299 sztuk nowych kamperów. W 2020 było ich 159 082 sztuki, a w 2019 liczba wynosiła 132 470 sztuk. Największy procentowy przyrost, rok do roku (2021 / 2020), odnotowano Austrii i Danii. Odpowiednio o 58% oraz o 31,3%. Rekordzistami pod względem liczby nowych zarejestrowanych samochodów kempingowych pozostają niezmiennie Niemcy. Rok 2021 zamknęli liczbą 81 420 rejestracji.

Cały, szczegółowy raport na temat rejestracji nowych kamperów i przyczep kempingowych w Europie znaleźć można na stronie ECF - www.e-c-f.com.


Co przyniesie przyszłość?

Wiadomo już, że 2021 był kolejnym rekordowym rokiem, jeśli chodzi o rejestrację zarówno nowych, jak i używanych kamperów. Można się było tego spodziewać ze względu na pandemię i gwałtowny wzrost popularności caravaningu, nie tylko zresztą w naszym kraju.

Trudno dziś przewidzieć, jak będzie wyglądała sprzedaż kamperów w kolejnych latach. Wciąż mamy do czynienia z ogromnym wzrostem zainteresowania turystyką kamperową. Podaż kamperów rośnie, bo wielu producentów inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jednak w przypadku niektórych marek mamy do czynienia z limitowaniem ilości dostępnych na poszczególne kraje. Trudno zatem mówić o normalności i równowadze. Ma to zresztą odzwierciedlenie w wysokich cenach kamperów.

Pytanie też, jaki jest jeszcze potencjał polskiego rynku. Czy w 2022 roku znów sprzedaż wzrośnie o 100%? Z kilku powodów wydaje się to być mało realne i trudno dziś przewidywać. Tego dowiemy się w styczniu przyszłego roku.


Uwaga: Raporty CEPiK, na podstawie, których powstał niniejszy artykuł, są odpłatne i dostarczane na zamówienie. Nie mamy nic przeciwko, aby przedstawione powyżej dane były upowszechniane i udostępniane, ale prosimy o każdorazowe podawanie źródła wraz z aktywnym linkiem do naszej strony internetowej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 535 100 547 lub mailowo pod adresem info@motorhome.pl.


To jest motorhome.pl i to nie jest artykuł sponsorowany!

Udostępnij!

Najnowsze artykuły