Featured image for “Przepisy w Europie”

Przepisy w EuropiePrzepisy ruchu drogowego dla kamperów w Europie

oraz dla samochodów o DMC do 3,5 tony z przyczepą

Zebraliśmy w jednym miejscu niektóre przepisy w ruchu drogowym obowiązujące w takich krajach jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja / Monako, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Przy tworzeniu artykułu korzystaliśmy z wielu różnych źródeł, aby zweryfikować informacje. Co więcej, podajemy kilka dodatkowych przepisów, równie istotnych dla podróżujących. I tak, oprócz limitów prędkości znajdują się tu takie dane jak: prędkość, przy której może zostać zatrzymane prawo jazdy oraz wysokość mandatu, jakiej można się spodziewać, jeśli przekroczy się dopuszczalną prędkość o 21 km/h. Wszystkie kwoty wyrażone są w EUR i są najniższymi możliwymi karami. Dodatkowo podajemy również wysokości kary pieniężnej za przejazd na czerwonym świetle oraz rozmowy przez telefon komórkowy w czasie jazdy.

Przepisy ruchu drogowego

Opracowanie zawierające zestawienie przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Europie.
Dokument w formacie pdf.

Nie tylko kampery

Przede wszystkim, po raz pierwszy nie ograniczyliśmy się tylko do kamperów. W zestawieniu znajdują się przepisy ruchu drogowego dla samochodów kempingowych do 3,5 tony oraz dla samochodów osobowych do 3,5 tony z przyczepą.

Przepisy ruchu drogowego

Przepisy w Europie

Informacje mają charakter poglądowy. Co ważne, nie zawierają ewentualnych, specjalnych zapisów, które klasyfikowałyby samochody kempingowe inaczej niż samochody osobowe. Na dzień pisania tego artykułu nie są nam znane tego typu szczególne regulacje. Nie każdy ma świadomość, że tak jest na przykład w Polsce. Po naszych drogach samochody kempingowe do 3,5 tony, które w dowodzie rejestracyjnym, w rubryce „rodzaj pojazdu” mają wpisane „samochód specjalny kempingowy” zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym powinny poruszać się z prędkością nie większą niż:

 • 50 km/h na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00 – 23:00
 • 60 km/h na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00 – 5:00
 • 80 km/h na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu
 • 70 km/h na pozostałych drogach
Przepisy ruchu drogowego

Przepisy w Europie

Poniżej wspomniany artykuł:

„Art. 20.
1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500-2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300-500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
a) na autostradzie – 140 km/h,
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h, d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,
b) na pozostałych drogach – 70 km/h.”

Winiety

W niektórych krajach stosuje się, tańszy niż w Polsce, system opłat za korzystanie z dróg. W zależności od państwa można zakupić winietę papierową (w postaci naklejki) lub elektroniczną. Dostępne są one na stacjach benzynowych, w przydrożnych sklepach, kioskach, urzędach pocztowych lub przez Internet czy SMS. Poniżej podstawowe informacje, ile kosztują winiety w 2019 roku w poszczególnych krajach oraz gdzie i jak je można kupić.

Winiety Austria

Koszt:

 • winieta 10-dniowa – 9,40 EUR
 • winieta 2-miesięczna – 27,40 EUR
 • winieta roczna – 91,10 EUR

Zakupu można dokonać online (winieta elektroniczna) na stronie: https://shop.asfinag.at/pl/. Należy jednak pamiętać o tym, że dla osoby prywatnej (konsumenta) uzyskuje ona ważność dopiero po 18 dniach od zakupu. Jeśli zatem do wyjazdu zostało mniej niż 18 dni koniecznym jest zaopatrzenie się w winietę papierową. Lista punktów wraz z mapą, gdzie można ją zakupić znajduje się pod tym adresem https://www.asfinag.at/toll/sales-outlets/

Winiety Czechy

Koszt:

 • winieta 10-dniowa – 12,50 EUR
 • winieta 1-miesięczna – 18,00 EUR
 • winieta roczna – 60,00 EUR

Od 01 stycznia 2021 obowiązują winiety elektroniczne. Ich zakupu można dokonać na stronie https://edalnice.cz/en/index.html

Winiety Łotwa

Koszt:

 • winieta 1-dniowa – 6,00 EUR
 • winieta 7-dniowa – 14,00 EUR
 • winieta 30-dniowa – 28,00 EUR
 • winieta roczna – 300 EUR

Od stycznia 2017 na Łotwie opłatami za korzystanie z dróg płatnych objęte są również samochody o dopuszczalnej masie całkowitej od 3001 do 3500 kg. Winieta jest elektroniczna i można ją opłacić na stronie https://www.lvvignette.eu/.

Winiety Rumunia

Koszt:

 • winieta 7-dniowa – 6,00 EUR
 • winieta 30-dniowa – 16,00 EUR
 • winieta 90-dniowa – 36,00 EUR
 • winieta roczna – 96,00 EUR

Ceny dotyczą winiet typu B. Zakupu dokonujemy online https://www.roviniete.ro/en/

Winiety Słowacja

Koszt:

 • winieta 10-dniowa – 10,00 EUR
 • winieta 1-miesięczna – 14,00 EUR
 • winieta roczna – 50,00 EUR

Winietę kupujemy online https://eznamka.sk/selfcare/purchase

Winiety Węgry

Koszt:

 • winieta 10-dniowa – 7 000,00 HUF
 • winieta 1-miesięczna – 9 560,00 HUF
 • winieta roczna – 42 980,00 HUF

Wysokość opłat dotyczy kategorii D2, czyli pojazdów przystosowanych do przewozu do 7 osób i DMC do 3,5 tony.

Wszystko o winietach w języku polskim przeczytać można tutaj: Informator o Winietach.
Zakupu zaś dokonuje się na stronie https://ematrica.nemzetiutdij.hu.

Winiety Słowenia

Koszt:

 • winieta 10-dniowa – 15,00 EUR
 • winieta 1-miesięczna – 30,00 EUR
 • winieta roczna – 110,00 EUR

Wszystkie informacje na temat winiet w Słowenii znajdują się na stronie: https://evinjeta.dars.si/.

Winiety Szwajcaria

Dla samochodów do 3,5 tony koszt rocznej winiety to 40 CHF (winieta jest ważna do końca stycznia kolejnego roku). Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ezv.admin.ch/

Opłaty za autostrady

Aktualne informacje na temat opłat za przejazd autostradami i drogami płatnymi we wszystkich krajach europejskich znaleźć można na stronie https://www.tolls.eu/.

Wysokość mandatów w Europie

Kara za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego powinna być surowa i przede wszystkim, skutecznie egzekwowana. Ani jedno, ani drugie nie ma miejsca w naszym kraju, niestety. Ci, którzy czytają naszego bloga wiedzą, że zawsze stoimy na stanowisku, że przepisy są po to, aby ich przestrzegać. Dotyczy to również zakazów kempingowania tam, gdzie jest to zabronione. I tu ciekawostka w szczególności dla tych, którzy wybierają się do Chorwacji. Jest to jeden z tych krajów, w których nocować w samochodzie lub przyczepie kempingowej można tylko na kempingach lub miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku niezastosowania się do tego kara wynosi 3.000 HRK (kun chorwackich), czyli około 1.750 zł. Uwaga, dodatkowo kamper lub przyczepa mogą zostać zaaresztowane nawet na 6 tygodni. Warto mieć to na uwadze, w szczególności, jeśli podróżuje się wypożyczonym sprzętem. Koszty związane z rekompensatą strat, które poniesie firma wypożyczająca oraz jej kolejni klienci, którzy nie wyjadą na swój wymarzony urlop mogą być bardzo wysokie. Nie liczylibyśmy tu na żadne okoliczności łagodzące.

Przepisy ruchu drogowego

Przepisy w Europie

Podobnie jest w Grecji, gdzie stawanie na dziko grozi odebraniem prawa jazdy albo prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego na okres od 1 do kilku tygodni. W Szwajcarii można podobno zapłacić aż 10.000 EUR kary.

Kontynuując tematy finansowe warto też wiedzieć, że zakresy tolerancji w innych krajach europejskich też są dużo niższe niż w praktyce stosowane w Polsce. Jeden z naszych klientów, we Francji, zapłacił 70 EUR za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym o 6 km/h. Oczywiście nie jest trudno domyślić się, gdzie nie tylko kary są najwyższe, ale również ściągalność mandatów jest niemal 100%. Są to kraje skandynawskie i wspomniana Szwajcaria.

Przepisy ruchu drogowego

Przepisy w Europie

Przygotowaliśmy ten artykuł nie po to, aby ten, kto tu trafi skalkulował, gdzie może sobie pozwolić na przyciśnięcie pedału gazu. Przede wszystkim chcieliśmy, aby przed wyjazdem każdy zainteresowany mógł zapoznać się z przepisami obowiązującymi w krajach, przez które będzie podróżował. Wpis ma także przestrzegać podróżujących przed szarżowaniem za kierownicą. Pamiętajmy, jadąc za szybko zagraża się innym uczestnikom dróg i naraża się nie tylko ich zdrowie i życie, ale także własnej rodziny czy współtowarzyszy wypraw.

To jest motorhome.pl i to nie jest artykuł sponsorowany!

Udostępnij!

Najnowsze artykuły