Featured image for “Słoweńskie doliny – Logarska”

Słoweńskie doliny – Logarska

motorhome.pl
07.11.2018


Dolina Logarska – przepiękna górska polodowcowa dolina o długości 7 km. Podobno najpiękniejsza dolina Alp Kamnisko-Savinjskich. Otoczona głównie szczytami o wysokości ponad 2000 m.n.p.m.
Miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć w czasie podróży kamperem po Słowenii.